środa, 4 maja 2011

Ciekawe Artykuły w Internecie

Poszukujesz ciekawych artykułów. Chcesz przeczytać interesujące wiadomości i przejrzeć zagadnienia z różnych dziedzin. Sprawdź Ciekawe Artykuły - nowy serwis prezentujące interesujące wiadomości z różnych dziedzin.

czwartek, 27 stycznia 2011

Problemy Gospodarowania Rolniczą Przestrzenią

Do najważniejszych problemów gospodarowania przestrzenią rolniczą należy zaliczyć:
- Kształtowanie wielkości powierzchni i rozłogu gosp. I opuszczonych przez rolników.
- Intensyfikację uprawy roli i produkcji rolniczej
- Gospodarowanie zasobami wodnymi z punktu widzenia potrzeb rolnictwa
- Ochronę przestrzeni rolniczej przed jej degradacją
- Wybór sposobu zagospodarowania gruntów opuszczonych przez rolnictwo (zalesianie)

Sposobem rozwiązania niniejszych problemów jest - agroturystyka

środa, 19 stycznia 2011

Agroturystyka na poziomie

Współcześnie rozwijane są różne formy turystyki. Spotykać można definicje dotyczące turystyki biznesowej, motywacyjnej, także szkoleniowej. Jednak w Polsce obecnie najbardziej rozwija się turystyka wiejska, która jest ściśle związana z agroturystyką. Agroturystyka jest formą turystyki opierającej się na ścisłym kontakcie z natura. Odbywa się na obszarach wiejskich i jest jednym z głównych celów tzw. dezagryzacji, czyli zmiany formy użytkowania terenu. W przyszłości agroturystyka będzie jednym z najistotniejszych czynników determinujących rozwój terenów wiejskich.